Winkelstand

Winkelstand

WAT BETEKENT A-, B-, OF C-LOCATIE?

A1-locatie: Dit is de beste winkellocatie die je kunt bedenken. Meestal in de routing van een goedlopend winkelcentrum en in de nabijheid van een filiaal van V&D, de Bijenkorf of een speciaalzaak.

A2-locatie: Deze locatie zit aan de rand van het stadshart, maar profiteert wel degelijk mee van de klantenrouting in het centrum. Deze locatie ligt vaak in de buurt van parkeerplaatsen.
B1-locatie: Het B-winkelmilieu kan worden omschreven als attractieve aanloopstraten voor het A-winkelniveau (A-locatie). Het gaat hierbij vaak om exclusieve winkels met een mooie uitstraling. Het zijn straten die interessant zijn voor toeristen omdat hier niet de grote winkelketens gevestigd zijn. De straten in het B-winkelniveau maken een stad uniek. In dit gebied is ook vaak horeca aanwezig.
B2-locatie: Het gaat vaak om straten met veel autoverkeer (of in autoluwe gebieden om de niet-succesvolle doorsteken en pleinen). Grote discount-schoenenzaken, sportzaken en supermarkten, alsmede niet-detailhandelsvoorzieningen zijn hier gevestigd.
C-locatie: Deze locaties worden gekenmerkt door lage huur- en koopprijzen, menging van functies, niet-aaneengesloten winkelpanden, branches met een grote behoefte aan m2 showroom, veel matig functionerende winkels, een hoge mutatiegraad en hoge leegstand (25%).