verhuur_begeleiding

Verhuur en verkoop begeleiding


Dit beeld van de makelaar kennen we allemaal wel: ‘De (bedrijfs)makelaar komt langs, maakt wat foto’s, maakt wat aantekeningen, spreekt een courtage af, hangt een paar raambiljetten op, gaat weer naar kantoor en zet het object op Funda’.

Wij vinden dat een bedrijfsmakelaar méér moet doen. Bij de verkoop van een bedrijfsobject spelen meer factoren een rol dan bij een woonhuis. Wanneer wij de belangen behartigen van een verkoper, willen wij de risico’s voor hem / haar hierbij tot een minimum beperken. Wij proberen achter de schermen zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kunnen zijn voor de informatieplicht die een verkoper nu eenmaal heeft. U moet hierbij denken aan technische aspecten (vloerbelasting, veiligheidsvoorschriften, installaties, gebreken, etc), milieu / bodemrapportage, bestemmingsplan, enz.

Bij verhuur zullen wij -zo nodig- de kansen maar ook de risico’s die hiebij gepaard gaan vooraf met de opdrachtgever bespreken. Bij een transactie zullen wij vervolgens de gemaakte afspraken nauwgezet vastleggen in een huurcontract, waarbij wij rekening zullen houden met -soms ingewikkelde- regelgeving, specifieke fiscale aspecten en natuurlijk de overige belangen van onze opdrachtgever.

Nodig ons gerust uit voor een oriëntatiegesprek.