Huurcontract_toetsing

Huurcontract toetsing

Voordat u een door de verhuurder voorgelegd huurcontract tekent, is het verstandig dit huurcontract eerst te laten toetsen aan het pakket van gemaakte afspraken, maar zeker ook aan de juridische en fiscale regelgeving èn het huurprijsniveau van vergelijkbare bedrijfsobjecten.

Wij hebben voor zowel individuele ondernemers als ook voor landelijke ketens vele huurcontracten mogen toetsen -en in de meeste gevallen voor deze huurders ook weten aan te passen- alvorens deze contracten door de huurders werden ondertekend. In de praktijk blijkt dat erg veel huurcontracten niet (geheel) voldoen aan de voor bedrijfsruimten soms dwingend voorgeschreven regelgeving, met soms alle nare gevolgen voor huurders (maar soms ook voor verhuurders) van dien. Mocht u geïnteresseerd zijn in de juridische regelgeving voor bedrijfsruimten of willen weten wat de wetgever nu eigenlijk onder bedrijfsruimte verstaat en waarom dit nu juist voor u zo van belang is, klik dan hier voor uitleg.


Staat u op het punt een huurovereenkomst aan te gaan voor een kantoorruimte, bedrijfshal, winkelruimte of ander soort bedrijfsruimte (uitgezonderd agrarische objecten)

LAAT ONS DAN UW HUUROVEREENKOMST VRIJBLIJVEND TOETSEN! 

  • Mail ons uw (concept) huurovereenkomst
  • Vermeldt wanneer u wordt geacht deze te tekenen
  • Geef aan of wij u wèl of niet mogen bellen voor eventuele nadere informatie of dringende aanbeveling
  • Wij zullen u per email onze eventuele bemerkingen sturen
  • Meestal de volgende werkdag al

Uw huurcontract kunt u hier uploaden 

Vermeld uw naam, emailadres en telefoonnummer

Deze service verplicht u tot niets! Wij ontvangen regelmatig dankbetuigingen van ondernemers die gebruik maakten van onze “huurtoets-service”. Dat vinden wij fijn! Indien u ons achteraf tòch wilt belonen voor deze service, omdat wij u wellicht hebben behoed voor narigheid of omdat u op een andere wijze blij of tevreden bent met ons advies, is het mogelijk om een voor u passend bedrag hiervoor aan ons over te maken, waarna wij na ontvangst u dan direct een BTW-nota zullen toezenden. Hierdoor blijft het voor ons mogelijk om deze service aan ondernemers te blijven verlenen.

Alle door ons te ontvangen informatie wordt discreet behandeld en uitsluitend voor het uitbrengen van een advies aan u gebruikt. Derden zullen nimmer inzage krijgen in deze stukken of anderszins door ons hierover worden geïnformeerd.