aanhuur_begeleiding

Aanhuur en aankoop begeleiding


Als u voor uw onderneming -groot òf klein- bedrijfsruimte nodig heeft, kunt u via funda-in-business altijd wel zelf iets passends vinden. U gaat bezichtigen, het lijkt geschikt en dan begint het ………

Op dat moment is het fijn en ook verstandig om een deskundige te raadplegen. Maak gebruik van onze expertise, ervaring en mede-ondernemersschap. Onze door de wol geverfde bedrijfsmakelaar komt graag bij u langs om te bezien wat voor u en uw onderneming belangrijke huisvestingsfactoren zijn en ook met u te bespreken wat onze condities zijn indien wij voor u aan het werk gaan. Wij toetsen de huisvesting onder meer op bouwtechnische kwaliteiten, bestemmings(on)mogelijkheden, bodemkwaliteit en andere milieutechnische aspecten, rechten of eventuele verplichtingen jegens derden (bv. VvE of winkeliersvereniging), toekomstperspectief, specifiek plaatselijke omstandigheden, locatie en passantenstromen (bij winkels). De insteek is altijd positief, maar ook kritisch en realistisch. 

Desgewenst kan onze bedrijfsmakelaar voor u de onderhandeling aangaan met de verkoper / verhuurder of diens makelaar. Onderhandelen is immers vooral motieven verwoorden, waarbij marktkennis, overtuigingskracht en de nodige ervaring onontbeerlijk zijn. Een onafhankelijke, objectieve deskundige verkeert nu eenmaal in een betere onderhandelingspositie dan een directe koop- of huurkandidaat.

Indien dit leidt tot een transactie is het van groot belang dat e.e.a. correct wordt vastgelegd in een koop-/ of huurovereenkomst. Vooral bij bedrijfsmatige huurovereenkomsten is deskundigheid en specifieke juridische kennis onontbeerlijk. Zie hiervoor ook huurcontract-toetsing .